Spyro Jug 7cl (2.5oz) UH


  • Stock code: KSPY0025
  • Quantity: 1x12
  • Size: 2.5oz (7cl)
  • Stock: Awaiting Stock
  • Brand: Steelite
  • Colour: White
Volume70 ml
MaterialVitrified