Imperial Whisky Tumbler 30cl (10.5oz).


  • Stock code: GIPW00010
  • Quantity: 1x48
  • Size: 30cl (10.5oz)
  • Stock: Awaiting Stock
  • Brand: Utopia
  • Colour: Clear
Volume (fl oz)10.5 fl oz